O spolku

Spolek Prohandicap Jirkov se zabývá péčí o handicapované děti, především jejich dopravou do základních škol v Chomutově a v Jirkově. Dále je možnost děti dovážet do Stacionáře či odborná učiliště. Služba je určena dětem od 6 let do 26 let. Osobní asistenci zajišťuje Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o. prostřednictvím pracovníka v sociálních službách. Poskytovaná služba je hrazena v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006, v platném znění.

Spolek také zajišťuje kontakt dětí s veřejnými institucemi a omezuje jejich sociální vyloučení (účast na hokejových utkáních).

V rámci integrace se snažíme děti zapojit do volno časových aktivit. Během roku se pro děti pořádají výlety, slavnostní ukončení školního roku, haloweenská a mikulášská zábava ve spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením U Dubu v Jirkově.

V současné době je aktuálním problémem zastaralé vozidlo, na zajištění jeho provozu jsou neustále vzrůstající náklady. Rodiče dětí se podílí částečně na úhradě pohonných hmot, chybějící finanční prostředky do výše nákladů jsou hrazeny z dotace na činnost, kterou přispívá město Jirkov na základě schválení Rady města a Zastupitelstva města Jirkov.

Díky ostatním subjektům města Jirkova, školám a příspěvkové organizaci KVIZ se v roce 2011 uspořádala charitativní akce – tradiční adventní prodej, kdy cílem sbírky byla podpora handicapovaných děti města Jirkova. Výtěžek z této akce v částce 70800,- Kč byl uložen na zvláštním spořicím účtu. Účet bude otevřený i pro případné příspěvky jiných dárců v roce 2012 a to vše s cílem zakoupit nový automobil pro svoz dětí se specifickými vývojovými vadami do škol a na ostatní aktivity.

Aktuálně

Konec školního roku 2023

Tradičně jsme s dětmi oslavili konec školního roku. Tentokrát i se psím kamarádem Maxem a jeho páníčkem. Přejeme všem krásné prázdniny a budeme se těšit opět v září ☺

Sbírka Červený Hrádek 2022

Charitativní koncert se uskutečnil 6. 12. 2022 od 17:00 hodin v Rytířském sále na zámku Červený Hrádek. Všichni víme, že vysoký nárůst cen nejen pohonných hmot se dotýká všech. Všímáme si, že zdražení výrazně zasáhlo i Číst více…