Kdo jsme?

Spolek Prohandicap Jirkov je členem RADY DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD, jejímž posláním je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují. Mezi úkoly patří také informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.

Něco o Nás.

Spolek Prohandicap Jirkov je také členem ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČESKÉ REPUBLIKY. Posláním Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb.Posláním Spolku Prohandicap Jirkov je všestranná prevence a pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi a rozvoj dobrovolnictví, pomocí dobrovolnických programů

Jak a proč jsme vznikly.

Spolek Prohandicap Jirkov byl založen v roce 2001, předmětem jeho činnosti je pomoc handicapovaným dětem a jejich rodičům z Jirkova, Chomutova a přilehlých obcí.Cílem spolku je pomoci rodičům handicapovaných dětí zajistit jejich převoz do škol, dle potřeby zajistit asistenta, kontakt s úřady a veřejnými institucemi a také možnost zúčastnit se společenských a kulturních akcí. 

Kromě pravidelného rozvozu do škol pořádáme různé výlety a společenské akce. Děti mají v 90 % vrozené vývojové vady, kombinovaná postižení nebo zrakové postižení. Organizace již od svého založení využívá práce dobrovolníků k zajištění své činnosti i společenských a kulturních akcí.V roce 2015 získal Spolek Prohandicap Jirkov u Ministerstva vnitra dvě akreditace na realizaci dobrovolnických programů a rozšířil tak nabídku svých služeb. Akreditované dobrovolníky zajišťujeme také pro ostatní organizace v Jirkově.

O co nám jde?

Spolek Prohandicap Jirkov je členem RADY DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD, jejímž posláním je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují. Mezi úkoly patří také informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu.

Spolek Prohandicap Jirkov je také členem ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČESKÉ REPUBLIKY. Posláním Asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky pro zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, zejména v oblasti jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb.Posláním Spolku Prohandicap Jirkov je všestranná prevence a pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi a rozvoj dobrovolnictví, pomocí dobrovolnických programů.Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání. To je prováděno hlavně prostřednictvím: • Ideové a ekonomické podpory osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi.• Podpory všech iniciativ vedoucích ke zkvalitnění života postižených a k jejich uplatnění ve společnosti.• Seznamování veřejnosti s potřebami postižených, které jsou nezbytné pro jejich zařazení do společenského a veřejného života včetně citlivé integrace a odstraňování předsudků. • Provozováním dobrovolnictví a rozvíjením dobrovolnických aktivit.• Vytváření vhodného prostoru k vzájemné podpoře a výměně zkušeností u cílových skupin. Cílovou skupinou Spolku Prohandicap Jirkov jsou: děti a mládež se zdravotním postižením, dospělí se zdravotním postižením, senioři a rodiny s dětmi.

Kontakt:

Dotazy?