Oznamujeme informaci o závěrečném vyúčtování veřejné sbírky „Získávání finančních prostředků na provoz a údržbu vozidla, kterým je denně zajišťován svoz handicapovaných dětí do školy a ze školy“.

Veřejná sbírka se konala v období od 1.12.2022 do 31.3.2023. Celkové příjmy byly ve výši 50.240Kč.

Veškeré získané finanční prostředky byly využity na účel, pro který byla sbírka konána.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli☺