Charitativní koncert se uskutečnil 6. 12. 2022 od 17:00 hodin v Rytířském sále na zámku Červený Hrádek.

Všichni víme, že vysoký nárůst cen nejen pohonných hmot se dotýká všech. Všímáme si, že zdražení výrazně zasáhlo i do rozpočtu rodin, které pečují o handicapovanou osobu.

Proto jsme se rozhodli uspořádat charitativní koncert, jehož výtěžek byl ve 100 % výši věnován Spolku Prohandicap Jirkov.

Podařilo se nám oslovit umělce – klavíristu p. Jiřího Pazoura a zpěvačku p. Magdu Malou, kteří sami podporují osoby s handicapem a mají sociální cítění.

Děkujeme všem, kteří pomohli dobré věci a zároveň prožili krásný večer společně s námi.