Oznamujeme informaci o závěrečném vyúčtování veřejné sbírky „Získávání finančních prostředků na provoz a údržbu vozidla, kterým je zajišťován svoz handicapovaných dětí do školy a ze školy“, které bylo dne 7.8.2020 schváleno Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Veřejná sbírka se konala v období od 12.12.2018 do 15.1.2020. Celkové příjmy byly ve výši 132.863Kč.

Veškeré získané finanční prostředky byly využity na účel, pro který byla sbírka konána.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli☺