Na setkání našich dobrovolníků se sešla většina. Děkujeme všem za jejich čas, který věnují a tráví s našimi klienty. Těšíme se na další spolupráci a případně i na nové dobrovolníky, kteří budou ochotni ve svém volném čase s námi rozvíjet dobrovolnickou činnost

Kategorie: Aktuality